ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ՀԱՒԱՏԱՄՔ=ВЕРУЕМ, ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1993
1 2
1995
23-24 25-26 29-30
1996
33-34 35-36 37-38 39-41
1997
44-45 46-47 48-49 50-51 54-55
1998
56-57
2000
82-83 86
2011
7
2016
6-7