ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ, ԵՐԵՎԱՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
2 3
2016
1 2 3
2017
1 2 3
2020
3
2021
1 2