ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՉՆԱԿ
1955
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I
5
II
III
10 11 13
IV
14
V
VI
30 31
VII
VIII
IX
X
XI
46 47 48
XII