ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ, ԵՐԵՎԱՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1961
5
1962
5
1966
8
1967
5 9-10