ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ՅՈՅՍ, ՄԵԼՊՈՒՌՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1993
Մարտ-Ապրիլ
1996
Մայիս-Յունիս Յուլիս-Օգոստոս
1997
Փետրուար-Մարտ Յուլիս-Օգոստոս Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր
1998
Մայիս-Յունիս Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր
1999
Յունուար-Փետրուար Մարտ-Ապրիլ Մայիս-Յունիս Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր
2000
Յունուար-Փետրուար Յուլիս-Օգոստոս Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր
2001
Յունուար-Փետրուար Յուլիս-Օգոստոս