2006 Download

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնի առիթով
Author - Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2006 Pages 16