2009 Download

Haghpatavanq (ալբոմ, անգլերեն), Հայաստանի վանքերը
Author - Շախկյան Գառնիկ, Կազմ.` Գառնիկ Շախկյան, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի, Լուսանկարները` Հրայր Բազեի, Թրգմ.՝ Գայանե Ալեքսանյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 503