shape
 Liturgics

Liturgics

Ծիսական բառարան

Հեղինակ՝ Մաղաքիա Արք. Օրմանեան
Հրատարակչություն՝ Կաթ. Անթիլիաս
Տարեթիվ՝ 1992

Գրքի մասին. Ծիսական բառարանը ոչ միայն կրոնական պաշտոնյաներին հատուկ և հարմար գիտելիքներ է պարունակում, այլև բավարարում է հայ հավատացյալների հետաքրքրությունը, որոնք եկեղեցու տոնական օրերի, եկեղեցում գործածվող սպասքների, զարդերի, զգեստների բացատրությունը իրենց անուններով և ամփոփ մեկնաբանությամբ կգտնեն գրքի էջերում: Գիրքը լավագույն ձևով կծառայի իր նպատակին, և ընթերցողին հստակ գաղափար կտա եկեղեցու ծիսագիտության մասին:   

 

Կարդալ առցանց