2009

Ազատություն և պատասխանատվություն
Ազատություն և պատասխանատվություն
Հեղինակ - Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարք, Ռուս. թրգմ.՝ Յուրա Հովհաննիսյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 256
Աղոթագիրք, молитвенник
Աղոթագիրք, молитвенник
Հեղինակ - Սուրբ. Գրիգոր Նարեկացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 214
Աստվածաբանության հիմունքներ, Ի. դարի աստվածաբաններ Ա
Աստվածաբանության հիմունքներ, Ի. դարի աստվածաբաններ Ա
Հեղինակ - Ալիստեր Մակ Գրեթ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 302
Աստվածաշունչը և մենք, Բ. հրատ
Աստվածաշունչը և մենք, Բ. հրատ
Հեղինակ - Միրիջանյան Լևոն Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 318
Ավետարանների համաբարբառ բառարան, (ՆորԿտակարանի հունարեն գրաբար)
Ավետարանների համաբարբառ բառարան, (ՆորԿտակարանի հունարեն գրաբար)
Հեղինակ - Մարիաննա Ապրեսյան, Խմբ.՝ Ռուբեն. աբղ.(այժմ՝ վարդապետ) Զարգարյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 188
Արցախահայության հասարակական քաղաքական կյանքը և Արցախի թեմը (1901 1933), Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ Բ
Արցախահայության հասարակական քաղաքական կյանքը և Արցախի թեմը (1901 1933), Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ Բ
Հեղինակ - Աբրահամյան Հրանտ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 224
Երկերի ժողովածու, Արարատի ժառանգություն Ա
Երկերի ժողովածու, Արարատի ժառանգություն Ա
Հեղինակ - Մխիթարեանց Աբել արքեպիսկոպոս, Աշխտ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 414
Երկերի ժողովածու”, Արարատի ժառան-գություն Բ
Երկերի ժողովածու”, Արարատի ժառան-գություն Բ
Հեղինակ - Տեր Մովսիսյան Հուսիկ արքեպիսկոպոս, Հր. պատրաստ.՝ Եզնիկ արք. Պետրոսյան, Ավագ Հարությունյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ
Խրատի թանգարան, Դ. հրատարակություն, Հայ եկեղեցու հայրեր Ը
Խրատի թանգարան, Դ. հրատարակություն, Հայ եկեղեցու հայրեր Ը
Հեղինակ - Պողոս Պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի, Գրբ. թրգմ.՝ Սեդա Ստամբոլցյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 430
Հակոբ Կարնեցու Տեղագիր վերին հայոց երկը որպես պատմաաշխարհագրական հետազոտությունների աղբյուր. Էրզրումի նահանգը 17-րդ դարում
Հակոբ Կարնեցու Տեղագիր վերին հայոց երկը որպես պատմաաշխարհագրական հետազոտությունների աղբյուր. Էրզրումի նահանգը 17-րդ դարում
Հեղինակ - Մալխասյան Միքայել Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 62
Հաղբատավանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Հաղբատավանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Հեղինակ - Կազմ.` Գառնիկ Շախկյան, Լուսանկարները` Հրայր Բազեի, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսլոպոս Պետրոսյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 80
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Բ. Փետրուար, Նախածերենցյան 6 խմբագրությունների
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Բ. Փետրուար, Նախածերենցյան 6 խմբագրությունների
Հեղինակ - Կազմեց՝ Մարիաննա Ապրեսյան, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 352