2009 Բեռնել

Մեկնութիւն աւետարանին որ ըստ Մատթէի” (Ե18 ԻԸ 20) (ԺԳ. ԺԴ. դդ.), Նոր Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Դ., գրաբար բնագիր
Հեղինակ - Յովհաննէս Ծործորեցի, Կազմողներ՝ Գոհար Ղազարյան, Սեդա Ստամբոլցյան, Գայանե Ներսիսյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 680