2009

Սուրբ նահատակ և բժիշկ Պանտելեիմոնի չարչարանքները և հրաշքները, Հոգևոր ընթերցումներ ԺԱ
Սուրբ նահատակ և բժիշկ Պանտելեիմոնի չարչարանքները և հրաշքները, Հոգևոր ընթերցումներ ԺԱ
Հեղինակ - Ռուսերենից թրգմ.՝ Արա Զոհրաբյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ
Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործի վարքն ու հրաշքները, Հոգևոր ընթերցումներ Ժ
Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործի վարքն ու հրաշքները, Հոգևոր ընթերցումներ Ժ
Հեղինակ - Ռուսերենից թրգմ.՝ Թադևոս Խաչատրյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 255
Վարք Սրբոց Ա
Վարք Սրբոց Ա
Հեղինակ - Աբդա Գրիգոր Աստվածաբան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 336
Վարք Սրբոց Բ
Վարք Սրբոց Բ
Հեղինակ - Դեմետրիոս Թեոփիլոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 256
Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանց
Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանց
Հեղինակ - Կաբաղյան Զարեհ վարդապետ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 262
Օրացույց սեղանի, 2009թ
Օրացույց սեղանի, 2009թ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 367
Haghpatavanq (ալբոմ, անգլերեն), Հայաստանի վանքերը
Haghpatavanq (ալբոմ, անգլերեն), Հայաստանի վանքերը
Հեղինակ - Շախկյան Գառնիկ, Կազմ.` Գառնիկ Շախկյան, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի, Լուսանկարները` Հրայր Բազեի, Թրգմ.՝ Գայանե Ալեքսանյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 503
St. Gevork monastery of Moughny (ալբոմ, անգլերեն), Հայաստանի վանքերը
St. Gevork monastery of Moughny (ալբոմ, անգլերեն), Հայաստանի վանքերը
Հեղինակ - Կ. Մաթևոսյան, Լուսանկարները` Սարգիս Համբարձումյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արք. Պետրոսյան, Թրգմ.՝ Գայանե Ալեքսանյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 64
Акоп Джугаеци. / Հակոբ Ջուղայեցի: / Hakob Jughayetsi./ Hacob Djoughaetsi
Акоп Джугаеци. / Հակոբ Ջուղայեցի: / Hakob Jughayetsi./ Hacob Djoughaetsi
Հեղինակ - Дрампян Ирина Рубеновна Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 135
Ахпатский монастырь (ալբոմ, ռուսերեն), Հայաստանի վանքերը
Ахпатский монастырь (ալբոմ, ռուսերեն), Հայաստանի վանքերը
Հեղինակ - Կազմ.` Գառնիկ Շախկյան, Լուսանկարները` Հրայր Բազեի, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի, Թրգմ.՝ Խ. Դիլանյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 79
Мугнский монастырь св. Георгия” (ալբոմ, ռուսերեն), Հայաստանի վանքերը
Мугнский монастырь св. Георгия” (ալբոմ, ռուսերեն), Հայաստանի վանքերը
Հեղինակ - Կ. Մաթևոսյան, Լուսանկարները` Սարգիս Համբարձումյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արք. Պետրոսյան, Թրգմ.՝ Խորեն Դիլանյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 63