2015 Բեռնել

Քարոզներ (ուսումնասիրություն, քննական բնագրեր)
Հեղինակ - Մատթեոս վրդ. Ջուղայեցի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2015 Էջ 496