2016

Թիֆլիսի Հայկական Մողնու Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Նշան Եկեղեցիները (Պատմություն և տարեգրություն)
Թիֆլիսի Հայկական Մողնու Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Նշան Եկեղեցիները (Պատմություն և տարեգրություն)
Հեղինակ - Ասատրյան Արմեն Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 328
Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ
Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 504
Խորհրդակատարութիւն  Ս. Պատարագի հավատացյալ ժողովրդի համար
Խորհրդակատարութիւն Ս. Պատարագի հավատացյալ ժողովրդի համար
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 78
Խորհրդատետր Սրբոյ Պատարագի ըստ ծիսի Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Խորհրդատետր Սրբոյ Պատարագի ըստ ծիսի Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 40
Մատյան ողբերգության (Նարեկ)
Մատյան ողբերգության (Նարեկ)
Հեղինակ - Ս. Գրիգոր Նարեկացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` Էջ 687
Ուսումն Ս. Գրոց (Ներածութիւն): Նախաձեռնարկ հոգեւոր դպրանոցների եւ Ս. Գրքի ընթերցասէրների համար
Ուսումն Ս. Գրոց (Ներածութիւն): Նախաձեռնարկ հոգեւոր դպրանոցների եւ Ս. Գրքի ընթերցասէրների համար
Հեղինակ - Արշակ Տէր-Միքելեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 304
Սալավենի օրագիրը
Սալավենի օրագիրը
Հեղինակ - Ժորժ Դյուհամել Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 215
ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս․ Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 600
Վաղարշապատ. վանքերը և վիմական արձանագրությունները
Վաղարշապատ. վանքերը և վիմական արձանագրությունները
Հեղինակ - Արսեն Հարությունյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 548
«Վարդապետք Հայոց հիւսիսային կողմանց» և նրանց ինքնությունը
«Վարդապետք Հայոց հիւսիսային կողմանց» և նրանց ինքնությունը
Հեղինակ - Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 288
Տօնապատճառ ժողովածու. Բնագիր, մաս Ա
Տօնապատճառ ժողովածու. Բնագիր, մաս Ա
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 319
Օրացոյց  2016: Պաշտօնական օրացոյց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Օրացոյց 2016: Պաշտօնական օրացոյց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Հեղինակ - Միքայէլ եպս. Աջապահեան , Արտակ եպս. Տիգրանեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 270