2017 Բեռնել

«Յիշատակարան»
Հեղինակ - Թովմա Մեծոփեցի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 114