2023

Մարդն Աստծո առաջ ։ Աղոթքի նշանակությունը քրիստոնյայի համար
Մարդն Աստծո առաջ ։ Աղոթքի նշանակությունը քրիստոնյայի համար
Հեղինակ - Անանյան Շահե ծ․ վրդ․ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2023 Էջ 69
Թուղթ ընդհանրական։ Նամականի․ ԺԲ դար։ Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցություններ
Թուղթ ընդհանրական։ Նամականի․ ԺԲ դար։ Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցություններ
Հեղինակ - Սբ․ Ներսես Շնորհալի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2023 Էջ 428
Մյուռոնօրհնությունը Հայոց եկեղեցում ։ Ծիսապատմական քննություն
Մյուռոնօրհնությունը Հայոց եկեղեցում ։ Ծիսապատմական քննություն
Հեղինակ - Ազիզյան Արամայիս սրկ․ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2023 Էջ 191
Արցախի քրիստոնեական ժառանգության ոչնչացման և բռնյուրացման ադրբեջանական քաղաքականությունը
Արցախի քրիստոնեական ժառանգության ոչնչացման և բռնյուրացման ադրբեջանական քաղաքականությունը
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2023 Էջ
Ցուցակ կաթողիկոսական դիւանի Մաշտոցի անուան Մատենադարանի արխիւի, հտ․ Ա, վաւերագիրք 1-413, թղթապանակք 1-7
Ցուցակ կաթողիկոսական դիւանի Մաշտոցի անուան Մատենադարանի արխիւի, հտ․ Ա, վաւերագիրք 1-413, թղթապանակք 1-7
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2023 Էջ