«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Մաղթանք վասն Հանրապետութեան Հայաստան աշխարհի
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1920 Էջ 5