Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Աղօթագիրք (1618)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Քարմատանենցի Հրատարակության վայրը` Լվով Հրատարակության տարեթիվը` 1618 Էջ

ԱՂՕԹՔ /ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ/ քրիսդոնէից, /Ալղըշ Պիդիքիյ։/Հալի ավաշկի պասըլտր./ հայպաթընա Պիյթէնկրի/նինկ Եէրկալիքինեա քօ/րա. Էրմէնի ս[ուր]բ եուխօվու/նունկ։ /Տ[է]ր Յովհանէս աշըրա, Քարմա/տանէենց։ /ԻԼՈՎՏԱՅ/ Թվ[ին] ռկէ: փետ իէ:/ Գրքում պակասում են հետևյալ էջերը՝ հդ, հե, ճկ-ճկե, որոնք ավելացվել են Ազգային գրադարանի լուսապատճեն օրինակից:

Շարվ. 14x7,5 սմ։

ՃԿԸ (168) զարդափակ էջ:

Բեռնել