Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Աղթարք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 380

Աղթարք արանց և կանանց։ Այս օրինակը թերի է, պակասում է մինչև ԺԲ մամուլի ԺԲԳ թերթը:

Շարվ. 11x6,5 սմ։

190 թ. (=380) էջ։