Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Տօմար Գրիգորեան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Դոմինիցի Բազաե Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1584 Էջ 111

ՏՕՄԱՐ ԳՐԻԳՈՐԻԵԱՆՆ/ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ/ ՈՐ ԵՂԵՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՄԲ /ՀԸԶՕՐ ՍՐԲՈՅ ՓԱՓՈՅՆ/ ԵՒ ԱՅԼ ԹԱԳԱՒ/ՈՐԱՑՆ/ կազմեցաւ ի մեծըն հռովմըն ի քաղաքն սրբոց /առաքելոցն Ի թ[ի]վ. ռշձդ։ ROMAE,/EX Typographia Dominisi Basae./ MDLXXXIIII./

Շարվ. 17x11 սմ։

111 չհ. զարդափակ էջ։

Բեռնել