Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Միաբանութիւն հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2,մաս 1: Բ տպագր.
Հեղինակ - Կղեմես Գալանոս Հրատարակիչ` Ուրբանյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1658 Էջ 482

Կարդալ առցանց