Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 83

Պատարագա Տետր է սա յ[իսուս]ի ք[րիստոս]ի ա[ստուծո]յ

Գիրքը սկզբից և վերջից թերի է՝ տիտղոսաթերթ չունի: Էջակալություն չունի, ընդամենը 43 թերթ (86 էջ)։

Տպագրությունը՝ երկգույն:

Տիտղոսաթերթի նկարագրությունը վերցված է «Հայ գիրքը 1512-1800 թվականներին» գրքից:

Շարվ. 11x6,5 սմ։

3 չհ., 83 էջ։

Բեռնել