Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Սաղմոսարան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Տերզնցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1587 Էջ 355

Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, էջերի քանակը ստույգ չէ: Մաշտոցյան մատենադարանի օրինակը, որից կատարված է նկարագրությունը, պակասավոր է։ Գիրքը ընդհանուր էջակալություն չունի, համարակալված են մամուլները՝ հայկական բոլորագրերով և լատիներեն տառերով, յուրաքանչյուր մամուլ ունի առանձին էջակալություն։ 
Շարվ. 7,8x5,4 սմ։ 
355(՞) էջ։

 

Բեռնել