Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Տօնացոյց տէրունական տօնից: Նաև ամենայն սրբոց ըստ պատշաճի աւուրց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսթէլօտամ Հրատարակության տարեթիվը` 1669 Էջ 273

Կարդալ առցանց

Այս է պարզ այտումար հայոց։

Շարվ. 11x6,5 սմ։

118 էջ։

Բեռնել