Հնատիպ գրքեր

Ուրբաթագիրք
Ուրբաթագիրք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1512 Հրատարակության տարեթիվը` 1512 Էջ 124

 

 

 

Աղթարք
Աղթարք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 380
Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 83
Պարզատումար
Պարզատումար
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 118
	Տաղարան (1513)
Տաղարան (1513)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 150
Սաղմոսարան
Սաղմոսարան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Աբգար Դպիր Թոխաթեցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1565-1566 Էջ 512
Տօմար Գրիգորեան
Տօմար Գրիգորեան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Դոմինիցի Բազաե Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1584 Էջ 111
Սաղմոսարան
Սաղմոսարան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Տերզնցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1587 Էջ 355
Դաւանութիւն հաւատոյ
Դաւանութիւն հաւատոյ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Վատիկան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1596 Էջ
Աղօթագիրք (1618)
Աղօթագիրք (1618)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Քարմատանենցի Հրատարակության վայրը` Լվով Հրատարակության տարեթիվը` 1618 Էջ
Բառագիրք հայոց
Բառագիրք հայոց
Հեղինակ - Ֆրանչիսկոս Ռիվոլա Հրատարակիչ` Ամբրոսյան վարժարան Հրատարակության վայրը` Միլան Հրատարակության տարեթիվը` 1621 Էջ 479
Այբուբեն հայոց (1623)
Այբուբեն հայոց (1623)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ստ. Պավլինյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1623 Էջ 16