Հնատիպ գրքեր

Աստուածաշունչ: Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց ներ պարունակօղ շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց:
Աստուածաշունչ: Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց ներ պարունակօղ շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց:
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Ամստէրդամ Հրատարակության տարեթիվը` 1666 Էջ 1470

 

Կարդալ առցանց

 

Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ հայոց
Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ հայոց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսդէլօտամի Հրատարակության տարեթիվը` 1667 Էջ 72

Կարդալ առցանց

Գիրք պատմութեանց
Գիրք պատմութեանց
Հեղինակ - Առաքել Դաւրիժեցի Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսթէլօդամ Հրատարակության տարեթիվը` 1669 Էջ 650

Կարդալ առցանց

Տօնացոյց տէրունական տօնից: Նաև ամենայն սրբոց ըստ պատշաճի աւուրց
Տօնացոյց տէրունական տօնից: Նաև ամենայն սրբոց ըստ պատշաճի աւուրց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսթէլօտամ Հրատարակության տարեթիվը` 1669 Էջ 273

Կարդալ առցանց

	Տաղարան (1513)
Տաղարան (1513)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 150
Սաղմոսարան
Սաղմոսարան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Աբգար Դպիր Թոխաթեցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1565-1566 Էջ 512
Տօմար Գրիգորեան
Տօմար Գրիգորեան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Դոմինիցի Բազաե Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1584 Էջ 111
Սաղմոսարան
Սաղմոսարան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Տերզնցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1587 Էջ 355
Դաւանութիւն հաւատոյ
Դաւանութիւն հաւատոյ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Վատիկան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1596 Էջ
Աղօթագիրք (1618)
Աղօթագիրք (1618)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Քարմատանենցի Հրատարակության վայրը` Լվով Հրատարակության տարեթիվը` 1618 Էջ
Բառագիրք հայոց
Բառագիրք հայոց
Հեղինակ - Ֆրանչիսկոս Ռիվոլա Հրատարակիչ` Ամբրոսյան վարժարան Հրատարակության վայրը` Միլան Հրատարակության տարեթիվը` 1621 Էջ 479
Այբուբեն հայոց (1623)
Այբուբեն հայոց (1623)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ստ. Պավլինյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1623 Էջ 16