shape
«Էջմիածին» ամսագիր

«Էջմիածին» ամսագիր

«Էջմիածին» կրօնագիտական եւ հայագիտական ամսագիր

պատմական համառօտ ակնարկ

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գործունէութեան գերակայ ուղղութիւններից է հրատարակչական ոլորտը: Այստեղ առանձնակի հոգածութեան առարկայ է պարբերականների եւ պաշտօնաթերթերի հրատարակութիւնը:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտօնական` «Էջմիածին» կրօնագիտական եւ հայագիտական ամսագիրը մինչեւ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումը Մայր Աթոռի հրատարակած «Արարատ» ամսագրի (1868-1919 թթ.) աւանդոյթների անմիջական ժառանգորդն ու շարունակողն է: Այն հրատարակւում է ամենամսեայ պարբերականութեամբ: Լոյս է տեսնում 1944 թուականից` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Զ Չորէքչեանի (1945-1954 թթ.) յառաջաձեռնութեամբ: Խմբագրական աշխատանքները պատշաճ կազմակերպելու համար 1956 թուականին, Վազգէն Ա․ Հայրապետի (1955-1994 թթ.) տնօրինութեամբ, խմբագրութեանը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում յատկացուել է առանձին գրասենեակ, իսկ պարբերականի տպագրութիւնն անխափան իրականացնելու նպատակով 1961 թուականի հոկտեմբերի 15-ին վերաբացուել է Մայր Աթոռի տպարանը: Կրօնագիտական, հայագիտական պարբերականի գիտականութիւնը նոր մակարդակի բարձրացնելու, ինչպէս նաեւ հրատարակութիւնն առաւել արդիւնաւէտ դարձնելու նպատակով 1965 թուականին Վազգէն Ա․ Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ կազմաւորուել է խմբագրական խորհուրդ: 2018 թ. սկսած, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ․ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի բարձր տնօրինութեամբ, «Էջմիածին» ամսագրի խմբագրութեան աշխատանքները համակարգում է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը:

Հիմնադրման առաջին իսկ օրերից ամսագիրը կարեւոր դերակատարութիւն է ունեցել ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Հայրենիքի սահմաններից դուրս մերձաւոր ու հեռաւոր Սփիւռքում` հայագիտութեան, աստուածաբանութեան, կրօնագիտութեան եւ առհասարակ դպրութեան զարգացման գործում: Հրատարակութեան 80 տարիների ընթացքին «Էջմիածին» ամսագրին թղթակցել են զանազան երկրների գիտութեան կաճառների եւ կրթական հաստատութիւնների բազմաթիւ՝ հայ եւ օտարազգի մեծանուն ու վաստակաշատ հայագէտներ ու աստուածաբաններ, պատմաբաններ, բանասէրներ այլ և այլ բնագաւառների մշակներ: «Էջմիածին» ամսագրում տպագրուող գիտական յօդուածները գրախօսւում են: Ամսագրի տպագրուած օրինակներն առաքւում են Հայաստանեան եւ արտերկրի մի շարք գրադարաններ, իսկ թուային տարբերակները տեղադրւում են համացանցային համապատասխան կայքերում:

 

 

«Էջմիածին» կրօնագիտական և հայագիտական ամսագրին առընչուող հիմնական տեղեկութիւններ

Լոյս է տեսնում Գէորգեան հոգևոր ճեմարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Պաշտօնական կոչումը՝ Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի

 


Պաշտօնական անուանումը՝ (հայերէն)՝ «Էջմիածին» կրօնագիտական և հայագիտական ամսագիր

Պաշտօնական անուանումը (անգլերէն)՝ “Etchmiadzin” Theological and Armenological Journal

Պաշտօնական անվանումը (ռուսերեն)՝ «Эчмиадзин» религиоведческий и арменоведческий журнал

Պաշտօնական կրճատ անվանումը՝ «Էջմիածին», “Etchmiadzin”, «Эчмиадзин»

Հրատարակիչ՝ Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնի հրատարակչութիւն
Հասցէ՝ ՀՀ, 1101, Վաղարշապատ, Արարատեան 2, Մայր Աթոռ Ս Էջմիածին

Թողարկման պարբերականութիւնը՝ տարեկան տասներկու համար
Տպաքանակը՝ 150 օրինակ


ISSN (Print) ISSN 1829-4243
eISSN (Online) 2953-7843

Էլ. փոստ-etchmiadzinamsagir@gmail.com

 

Հրատարակչական բաժնի տնօրէն՝

Տ. Արարատ քհնյ. Պօղոսեան

Հեռ.՝ +374 10 517-271

Էլ. փոստ- terararatqahana@gmail.com

 

Խմբագրակազմ՝

Գէորգ Մադոյեան (գլխաւոր խմբագիր) – հեռ.՝ +374 10 517-276

Տ Թադէոս վարդապետ Զիրեկեանց (գլխաւոր խմբագրի տեղակալի ժ/պ)

Նարինէ Սարգսեան (լեզուաոճական խմբագիր)

Գոռ Գրիգորեան (տեխնիկական խմբագիր)

 

Խմբագրական խորհուրդ՝

Տ. Եզնիկ արք. Պետրոսեան (ա. գ. դ.), էլ փոստ-info@biblesociety.am

Տ. Զաքարիա ծ. վրդ. Բաղումեան (ա. գ. մագիստրոս), էլ փոստ-hayrzakaria@gmail.com

Տ. Անդրէաս վրդ. Եզեկեան (ա. գ. մագիստրոս), էլ փոստ- hayrandreas@gmail.com

Ազատ Բօզոյեան (պ. գ. դ.), էլ փոստ-bznazt@gmail.com

Գոհար Աւագեան (ա.գ.թ.), էլ փոստ-gohar-arkhiv@mail.ru

Խաչիկ Րաֆֆի Գազէր (ա. գ. դ.), էլ փոստ-hacik.gazer@fau.de

 

Յօդուածների ընդունման ընթացակարգը

Խմբագրութեանը ներկայացուող նիւթերը պէտք է՝

 • համապատասխանեն ամսագրի ձևաչափին և ուղղուածութեանը (կրօնագիտութիւն կամ հայագիտութիւն),
 • ապահովեն գրական և գիտական պատշաճ շարադրանք,
 • երբևէ (որևէ տեսքով) հրապարակուած չլինեն,
 • ունենան կառուցուածք՝ ըստ բաժինների և ենթաբաժինների (ներածութիւն/մուտք, հիմնական շարադրանք, եզրակացութիւն/ամփոփում),
 • ապահովեն գիտական որոշ նորոյթի առկայութիւն կամ անդրադարձ օրախնդիր հարցերի,
 • ունենան հայերէն, անգլերէն և ռուսերէն ամփոփումներ, ուր նշուած կլինեն հեղինակի անուն-ազգանունը, յօդուածի վերնագիրը (նուազագոյնը 150 բառ՝ 300-ը չգերազանցող) և գրականութեան ցանկ,
 • գիտական կոչում չունեցող հեղինակները, յօդուածին կից պէտք է ներկայացնեն երաշխաւորագիր (գիտական ղեկավարից կամ հաստատութիւնից)։
 • Լեզուի պատմութեանը, հին և միջնադարեան հեղինակներին, Արևմտահայ գրողներին վերաբերող յօդուածների մէջբերումները պէտք է ներկայացուեն համապատասխան ուղղագրութեամբ, ըստ յղուող աղբիւրների։

 

Համակարգչային պահանջներ.

 • Շարուածքը՝ Word (doc, .docx) ձևաչափով,
 • Ծանումն՝ Unicode
 • Տառատեսակը Sylfaen,
 • Տառաչափը՝ 12 կէտ (տողատակն ու ամփոփումները՝ 10 կէտ),
 • Տողերի միջակայքը՝ 1.5
 • Թուղթը՝ A4,
 • Լուսանցք բոլոր կողմերից՝ 2 սմ,
 • Նիւթի ծաւալը՝ մինչեւ 20 էջ (կամ առաւելագոյնը 36000 նիշ):
 • Նիւթը չի կարելի տողադարձել։
 • Յղումները պէտք է ունենան հետևեալ տեսքը՝ Հեղինակի անունը՝ յապաւուած, ազգանունը (թաւ-Bold), աշխատութեան վերնագիրը, հատորը, եթէ կայ, հրատարակութեան վայրը, տարին, էջը․ օրինակ՝ Հր․ Աճառեան, Հայոց անձնանունների բառարան, հտ․ Ա․, Երևան, 1942, էջ VII:
 • Հռոմէական թուանշանների փոխարէն պէտք կիրառուեն հայկականները․ օրինակ՝ XIV դար-ԺԴ․ դար։
 • Նկարները՝ գծանկարները, սև-սպիտակ և գունաւոր լուսանկարները ներկայացնել յօդուածից առանձին` շատ լինելու դէպքում՝ որպէս յաջորդական միաւորներ (նկ. /աղ. 1, 2, 3...)` ոչ պակաս քան` 300 կէտ 2.5 սմ2 մէջ (DPI) խտութեամբ: Նկարներին կցել «Նկարների ցանկ»՝ իւրաքանչիւրի բացատրութեամբ և նկարի աղբիւրի յղմամբ։

 

Հրապարակման բարեվարքութիւն.

«Էջմիածին» կրօնագիտական և հայագիտական ամսագրի խմբագրութիւնն առաջնորդւում է գիտական աշխատանքների հեղինակային իրաւունքի պահպանման ՀՀ և միջազգային ընդունուած չափանիշներով։
Թէեւ ամսագրի խմբագրութիւնն ամեն ջանք գործադրում է գիտական բարեվարքութիւնն ու որակը պահելու համար, այնուամենայնիւ պատասխանատւութիւն չի կրում հրապարակուող նիւթերի (բնագիր, լուսանկար, գծանկար, աղիւսակ, ևն) իրաւունքների ու արտայայտուած մտքերի/տեսակէտների համար, որոնց պատասխանատւութիւնը կրում են յօդուածների հեղինակները:
Խրախուսւում են այն յօդուածները, որոնք պահում են գիտական բարեվարքութեան կանոնները՝ յղելով հրատարակուած և չհրատարակուած տեղեկոյթի աղբիւրները:
Յօդուածի ընդունման կամ մերժման մասին պատասխանը տրւում է 60 օրուայ ընթացքում:
Ընդունւում են միայն պահանջներն ու չափանիշերը բաւարարող յօդուածները:
Յօդուածների գրախօսումն իրականացւում է բաց կամ փակ եղանակով:

 

Բաց հասանելիութիւն

«Էջմիածին» կրօնագիտական և հայագիտական ամսագրի խմբագրութիւնն առաջնորդւում է գրախօսուող գիտական ամսագրերի յօդուածների անխոչընդոտ մատչելիութիւնը և բաց հասանելիութիւնը համացանցի միջոցով ապահովելու քաղաքականութեամբ: Բաց հասանելիութիւնը մեծապէս նպաստում է հրապարակումների տարածմանը, ինչպէս նաև բարձրացնում է հեղինակների ճանաչելիութիւնը: Ամսագիրը գրախօսուող՝ բաց հասանելիութեամբ պարբերական է:

 

Գրախօսութիւն

Գրախօսութիւնները պէտք է լինեն տպուած և ստորագրուած:
Հրապարակման մասին որոշումը կայացւում է ամսագրի բոլոր պահանջները բաւարարելու, ինչպէս նաև դրական կարծիքի (գրախօսութեան) առկայութեան պարագային։
Յօդուածի տպագրութիւնից առաջ հեղինակը ծանօթանում է խմբագրուած բնագրին (անձամբ այցելելով խմբագրութիւն կամ ընթերցելով յօդուածի pdf տարբերակը) և տալիս է իր համաձայնութիւնը՝ լրացնելով համապատասխան հաւաստագիրը:

 

Ամսագրի առցանց շտեմարաններ՝

«Էջմիածին» Ս. Էջմիածնի Մատենադարան:

«Էջմիածին» – Համահայկական թուանշային գրադարան:

«Էջմիածին» – Հայկական շարունակական հրատարակութիւնների համահաւաք գրացուցակ:

«Էջմիածին» – ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի շտեմարան:

 

 

«Էջմիածին» ամսագրի 1944-1973 թթ մատենագիտութիւնը։

«Էջմիածին» ամսագրի 1974-2008 թթ մատենագիտութիւնը։