shape

Գրանցման կարգը

 

 

   Մատենադարանի ընթերցող դառնալու համար անհրաժեշտ է ստանալ ընթերցողական տոմս: Ընթերցողական տոմսի առկայությունը պարտադիր է և առանց ընթերցողական տոմսի արգելվում է մտնել ընթերցասրահ:

 

1. Ընթերցողական տոմս ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել. 

     ա. երկու լուսանկար (3x4 չափի),

     բ. անձնագիր,

     գ. համապատասխան հաշվառման քարտը (լրացրավում և ստորագրվում է տեղում):

2. Ընթերցողական տոմսը կարող է տրվել կամ մշտական կամ ժամանակավոր` ըստ Մատենադարանի տնօրենի հայեցողության: