ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

a>a>շ
ԱՆՈՒՆ ՎԱՅՐ
***
10-րդ նահանգ Ստեփանակերտ
21-րդ դար Երևան
Ա
Ազատ Հայք Երևան
Ազգ Երևան
Ազգագրական հանդէս Շուշի-Թիֆլիս
Ազգային ժողով Երևան
Ազդակ Բեյրութ
Ազդարար Երևան-Կալկաթա
Ազդարար։ Վերատպութիւն Երևան
Ազդարար Հնդկաստանի Երևան
Ալիս Նյու Յորք
Ալիք Թեհրան
Ալիք Շտուտգարտ
Ակօս Պէյրութ
Ակօս Ստամբուլ
Աղբյուր Երևան
Աղբիւր Թիֆլիս
Ամսաթերթիկ Նիւ Եորքի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ=Monthly Bulletin Armenian Evangelical Church New York Նիւ Եորք
Ամսօրեայ տեղեկատու Մուրատ-Ռափայէլեան նախկին աշակերտաց միութեան Կ․ Պոլիս
Այգ Նիկոսիա
Այգ Նիւ Եորք
Անահիտ Փարիզ
Անդաստան արուեստի եւ գրականութեան Փարիզ
Անդին Երևան
Անի Բեյրութ
Անի Բեյրութ
Անի Չալթր (Ռոստով)
Անկախություն Երևան
Աշխարհ Փարիզ
Աշխատություններ Հայկական Խ․Ս․Հ․ պետական համալսարանի։ Բիոլոգիական գիտություններ Երևան
Ապագա բժիշկ Երևան
Առագաստ Գլենդել
Առավոտ Երևան
Առաւօտ Կ․ Պոլիս
Առաւօտ։ Նորահասներու պատկերազարդ հանդէս Կ․ Պոլիս
Առեւտուր Կ․ Պոլիս
Առողջ կեանք Փարիզ
Ասպարէզ Լոս Անջելես
Աստղ Բեթլէհէմի Կ․ Պոլիս
Աստղաբերդ Իսթանպուլ
Աստղիկ Երևան
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու։ ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ Երևան
Ավանգարդ Երևան
Ավարայր Երևան
Աւետաբեր Կ․ Պոլիս
Աւետիք Բեյրութ
Արագած Montevideo
Արագած Փարիզ
Արամազդ Երևան
Արարատ Բեյրութ
Արարատ Բուդապեշտ
Արարատ=Ararat Բուդապեշտ
Արարատ Վաղարշապատ
Արաքս Երևան
Արաքս Թեհրան
Արաքս Սանկտ Պետերբուրգ
Արգելված գոտի Երևան
Արեգ Բեռլին
Արեգակ Լոնդոն
Արեւ Կահիրե
Արեւելեան մամուլ Զմյուռնիա
Արին-Բերդ Երևան
Արծիւ Անթիլիաս
Արծիւ Պոսթոն
Արծիւ=Ardziv Րեդնոր
Արծուի Վասպուրական Ֆրեզնո
Արծուի Վասպուրականի Վարագ
Արմաշ Մոնրեալ
Արմենիա Բուդապեշտ
Արմենիա=Armenia Բուենոս-Այրես
Արմենիա=Armenia Սիդնեյ
Արմենիանաու Երևան
Արմենուհի Թեհրան
Արվեստ Երևան
Արվեստ և ժամանակ Գյումրի
Արվեստագետ Երևան
Արվեստագիտական հանդես Երևան
Արտաշատ Երևան
Արցախ Ստեփանակերտ
Արփի Ալսթոն
Արփի Թեհրան
Արևագալ Երևան
Արօր Տրապիզոն
Բ
Բագին Պէյրութ
Բազմավէպ Վենետիկ
Բամբիռ Հալէպ
Բանասէր Փարիզ
Բանբեր Մարսել
Բանբեր ԼՂՀ ԱԳՆ Ստեփանակերտ
Բանբեր գրականութեան եւ արուեստի Սանկտ Պետերբուրգ
Բանբեր Երևանի համալսարանի Երևան
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն Երևան
Բանբեր Երևանի համալսարանի։ Հայագիտություն Երևան
Բանբեր հայագիտության Երևան
Բանբեր Հայաստանի արխիվների Երևան
Բանբեր Մատենադարանի Երևան
Բարեգործ Երևան
Բարի լուր Բաքու
Բարի լուր Հայաստանեն Երևան
Բեմ եկեղեցվո Էջմիածին
Բժիշկ Բեյրութ
Բժիշկ Կ․ Պոլիս
Բնօրրան Երևան
Բուժանք Փարիզ
Բուրաստան Մոնրեալ
Գ
Գանձասար Երևան
Գանձասար Հալեպ
Գավառի համալսարան Գավառ
Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու Գավառ
Գարուն Բրյուսել
Գարուն Երևան
Գարուն Սիդնեյ
Գեղարդ Մարսել
Գեղարդ Նիկոսիա
Գեղարուեստ Թիֆլիս
Գեղունի Վենետիկ
Գերմանիկ Փասադենա
Գիտա-ինֆորմացիոն բյուլետեն Երևան
Գիտական աշխատություններ/ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն Գյումրի
Գիտական Արցախ Երևան
Գիտական նյութերի ժողովածու Երևան
Գիտական տեղեկագիր/Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Երևան
Գիտելիք Երևան
Գիտութիւն եւ գիտելիք Անվերս
Գիտության գլոբուս Երևան
Գիտություն Երևան
Գիտություն և տեխնիկա Երևան
Գիտության աշխարհում Երևան
Գիտության գլոբուս Երևան
Գիր եւ արուեստ Կահիրե
Գիր ու գիրք Նյու Յորք
Գլաձոր Անթիլիաս
Գլոբուս Երևան
Գլոբուս։ Ազգային անվտանգություն Երևան
Գրական թերթ Երևան
Գրական մունետիկ Երևան
Գրականագիտական հանդես Երևան
Գրիչ Կ․ Պոլիս
Գրքերի աշխարհ Երևան
Գրքի տարեգիր Երևան
Դ
Դար Կ․ Պոլիս
Դարման Կ․ Պոլիս
Դե Ֆակտո Երևան
Դէպի երկիր Հալէպ
Դէպի լոյս Ստամբուլ
Դիտակ Բեյրութ
Դիտարանը եւ Քրիստոսի ներկայութեան մունետիկը Բրուկլին
Դիւանագիտական բանբեր Վենետիկ
Դպրոց Վաղարշապատ
Դրօշակ Աթենք, Երևան
Ե
Եթեր Երևան
Եկեղեցին հայկական Փարիզ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու Երևան
Եռագոյն դրօշակ Նյու Յորք
Երաժիշտ Երևան
Երեկոյան Երևան Երևան
Երաժշտական Հայաստան Երևան
Երիտասարդ գիտաշխատող Երևան
Երիտասարդ Հայաստան Պարամուս
Երիտասարդ Հայուհի Պէյրութ
Երկիր Երևան
Երկրապահ Երևան
Երջանիկ յոյս Բուենոս Այրես, Փասադենա
Երրորդ սերունդ=Generation 3 Բուենոս Այրես
Երևակ Երևան
Երևանի համալսարան Երևան
Երևանի համալսարան։ Լրատու Երևան
Զ
Զարթիր Նյու Յորք
Զարթօնք Բեյրութ
Զվարթունք Վաղարշապատ
Զուարթնոց Երուսաղէմ
Զուարթնոց Փարիզ
Է
Էզդիխանա Երևան
Էլ-Էլիտար կյանք Երևան
Էկոնոմ Plus Երևան
Էկոնոմիկա Երևան
Էկրան Երևան
Էջեր գրականութեան եւ արուեստի Պէյրութ
Էջմիածին Էջմիածին
Էջմիածին Էջմիածին
Էություն Երևան
Ը
Ընտանիք և դպրոց Երևան
Ընտրությունը քոնն է Երևան
Թ
Թարգմանչաց վարժարան։ Տարեգիրք Սիտնի
Ժ
Ժամանակ Երևան
Ժամանակ Ստամբուլ
Ժառանգաւոր Երուսաղէմ
Ժողովրդային պայքար Աթենք
Ժուրնալային հոդվածների տարեգիր Երևան
Ի
Իմ իրավունքը Երևան
Ինքնորոշում Երևան
Իրավաբանական թերթ Երևան
Իրավունք Երևան
Լ
Լեզու, հասարակություն, հաղորդակցություն Երևան
Լեզու և լեզվաբանություն Երևան
Լեհահայեր=Lehahayer Kraków
Լոյս Թեհրան
Լոյս Կ․ Պոլիս։ Վերահրատ․՝ Անթիլիաս
Լոյս Սան Ֆրանցիսկո
Լոյս Սիդնեյ
Լոյս Քեմբրիջ
Լոյս ի լուսոյ Նիւ Եորք
Լոռու մարզ Վանաձոր
Լրաբեր Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի Երևան
Լրաբեր հասարակական գիտությունների Երևան
Լրաբեր Ստանպուլի Հայոց Պատրիարքութեան Ստամբուլ
Լրագրական տարեգիր Երևան
Լրագրային հոդվածների տարեգիր Երևան
Լրատու Հայ Աւետարանական գոլէճի Բեյրութ
Լումայ Թիֆլիս
Լուսաստղ Երևան
Լուսաբաց Տորոնտո
Լուսավորիչ Երևան
Լուսաւորիչ Նիս
Լուսավորչի կանթեղ Երևան
Լուրերի ընտրանի Երևան
Խ
Խաթաբալա Թբիլիսի
Խայթ Երևան
Խաչքար=Хачкар Пятигорск
Խարիսխ Երևան
Խոսք=Хоск Երևան
Խոսում է Երևանը Երևան
Խորան Աթենք
Խորհրդային գրականություն Երևան
Խօսնակ Բեյրութ, Անթիլիաս
Ծ
Ծաղիկ Բեյրութ
Ծաղիկ Կ․ Պոլիս
Ծաղիկ մանկանց Կ․ Պոլիս
Ծիծեռնակ Երևան
Ծիծեռնակ Կահիրե
Կ
Կամ Բեյրութ
Կամար Բեյրութ
Կամք Փարիզ
Կամք Բուենոս Այրես
Կանթեղ Բաղդադ
Կանչ Բեյրութ
Կանչ հրեշտակապետին Զմմառ
Կառավարում։ Գործնական և տեսական Երևան
Կեանք եւ արուեստ Փարիզ
Կենտրոնի լրատու Sherman Oaks
Կերպարվեստ Երևան
Կինո+ Երևան
Կովկաս Երևան
Կռունկ=Krunk Երևան
Կռունկ Հայոց աշխարհին Թիֆլիս
Կրոն և հասարակություն Երևան
Կրոնների երկխոսություն Երևան
Հ
Հաղբատավանքի օրացույցը Երևան
Հայ Անթէպ Բեյրութ
Հայ արվեստ Երևան
Հայ բոյժ Փարիզ
Հայ գրականութիւն Զմյուռնիա
Հայ դրամագիտական հանդէս Լոս Անջելես
Հայ Երուսաղէմ Երուսաղեմ
Հայ զինվոր Երևան
Հայ ընտանիք Երևան
Հայ ընտանիք Վենետիկ
Հայ կեանք Գլենդել
Հայ կեդրոն Բուենոս Այրես
Հայ կին Կ․ Պոլիս
Հայ կին=Hye Geen Փասադենա
Հայ կոմպոզիտոր Երևան
Հայ ձայն Լոնդոն
Հայ միտք Երևան
Հայ շարժում Ֆրեզնո
Հայ պատանի Կ․ Պոլիս
Հայ սիրտ Ուոթերթաուն
Հայ սկաուտ Փարիզ
Հայագիտական հանդես Երևան
Հայագիտության հարցեր Երևան
Հայագիտությունը դպրոցում Երևան
Հայաստան Երևան
Հայաստան: Թերթ Երևան
Հայաստան Բեյրութ
Հայաստան Փարիզ
Հայաստանի բժշկագիտություն Երևան
Հայաստանյայց ավետարանական եկեղեցի Երևան
Հայաստանեայց եկեղեցի Նյու Յորք
Հայաստանեայց եկեղեցի=The Armenian Church Նյու Յորք
Հայաստանեայց եկեղեցի=Армянская церковь Մոսկվա
Հայաստանի զրուցակից Երևան
Հայաստանի կոչնակ Նյու Յորք
Հայաստանի Հանրապետություն Երևան
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր Երևան
Հայացք Երևանից Երևան
Հայելի Հայաստանի Երևան
Հայկազեան հայագիտական հանդէս Պէյրութ
Հայկական աշխարհ Բաքու
Հայկական բանակ Երևան
Հայկական ժամանակ Երևան
Հայկական լրատու Կիև
Հայկական հարց Երևան
Հայոց աշխարհ Երևան
Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում Երևան
Հայրենի եզերք Երևան
Հայրենիք Բոստոն
Հայրենիք։ Ամսագիր Բոստոն
Հայրենիք Երևան
Հայրենիք Երևան
Հայրենիքի ձայն Երևան
Հայք Երևան
Հանդէս ամսօրեայ Վիեննա
Հանգրուաններ Ստամբուլ
Հանդէս գրականական եւ պատմական Մոսկվա
Հանդէս գրականութեան եւ արւեստի Թեհրան
Հանդէս Երևանի համալսարանի Երևան
Հանդէս հայագիտութեան=Zeitschrift für armenische Philologie Մարբուրգ
Հանդէս մշակոյթի Ստամբուլ
Հանրապետական Երևան
Հասկ Անթիլիաս
Հասուն հասկ Երևան
Հավատք Ռիգա
Հաւատամք=Веруем Սանկտ Պետերբուրգ
Հավելված «Գիտական տեղեկագիր» և «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսների Երևան
Հարյուր (100) էջ Երևան
ՀԲԸՄ Հայաստանի լրատու Երևան
ՀԵՄ Երուսաղեմ
Հերկ Բուխարեստ
Հիւսիսեան հայագիտական հանդէս Պէյրութ
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով (ԲՈԿ)։ Տեղեկագիր Երևան
Հ․Մ․Ը․Մ․։ Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն Փարիզ
Հյուսիսային համալսարան Երևան
Հիւսիսափայլ Մոսկվա
Հյուսիսափայլ=Северное сияние Մոսկվա
Հոգևոր հայրենիք Երևան
ՀՈՄԸ=AIEA Լեյդեն
Հոսանք Կահիրե
Հորիզոն Ա. տ.
Հորիզոն Մոնրեալ
Հռոմկլայ Վենետիկ
Հ․Ս․Խ․Հ․ պետական համալսարանի աշխատություններ։ Ֆիզիկո-մաթեմատիկական գիտություններ Երևան
Հ․Ս․Խ․Հ․ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր Երևան
Հրեղէն սիւն Կահիրե
Հուր Թեհրան
ՀՕԿ Փարիզ
Ձ
Ձայն եկեղեցւոյ Երուսաղեմ
Ձայն եկեղեցւոյ=La Voix de l'Egliseյ Փարիզ
Ձայն հայրենական Երևան
Ճ
Ճարտարապետություն, շինարարություն Երևան
Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ Երևան
Ճռաքաղ Մոսկվա
Մ
Մամուլ Կ․ Պոլիս
Մամուլի ազգային ակումբ Երևան
Մայր եկեղեցի ՊըրպԷնք
Մանկավարժական թերթ Թիֆլիս
Մանկավարժական համալսարան Երևան
Մանկավարժություն Երևան
Մանուշակ Հյուստոն
Մաշտոց Վանաձոր
Մաշտոցի արձագանգ Մոնրեալ
Մասեաց աղաւնի Թեոդոսիա
Մասիս Բուենոս Այրես
Մասիս Կ․ Պոլիս
Մասիս Փասադենա
Մասիս։ ԱՄՆ Ս․ Խաչ ազգ․ վարժարան ԱՄՆ
Մարդ և հասարակություն Երևան
Մարզական Հանրապետություն Երևան
Մարզաշխարհ Փարիզ
Մարզիկ ՀՄԸՄ Բեյրութ
Մարանաթա Հալէպ
Մարմարա Ստամբուլ
Մարմնամարզ Կ․ Պոլիս
Մեդիկուս Երևան
Մեղու Հայաստանի Թիֆլիս
Մենք Նյու Յորք
Մենք, Դուք, Նրանք Երևան
Մեսրոպեան լրաբեր Բեյրութ
Մեր եկեղեցին=Наша церковь Կրասնոդար
Միհր Երևան
Միջազգային հարաբերություններ Երևան
Միութիւն Դետրոյթ
Միութիւն Սիդնեյ
Մխիթարեան ընտանիք Վենետիկ
Մշակոյթ Փարիզ
Մովսես Խորենացի Երևան
Մրգաստան Սոֆիա
Մրգաստան Ֆաուլըր
Մուրճ Թիֆլիս
Յ
Յառաջ Փարիզ
Յոյս Թեհրան
Յոյս Մելբուռն
Յունիթայմ=UniTime Երևան
Յուշարար Նյու Յորք
Յուշարար-միութիւն Նյու Յորք
Յուսաբեր Կահիրե
Յուսաբեր Կահիրե
Ն
Նախաշավիղ Երևան
Նախիջևան Երևան
Նամաստե Հնդկաստան Երևան
Նայիրի Բեյրութ
Նաւասարդ Բուխարեստ
Նաւասարդ Թեհրան
Նիսի Սուրբ Աստուածածին հայ առաքելական եկեղեցի Նիս
Նոր ազգագրական հանդես Երևան
Նոր Ազդարար Կալկաթա
Նոր Այնթապ Բեյրութ, Հալեպ
Նոր աշխարհ Նիկիա
Նոր աւետաբեր Հալէպ
Նոր գիր Նիւ Եորք
Նոր Գեղի Բեյրութ
Նոր դար Երևան
Նոր դպրոց Թիֆլիս
Նոր դրազարկ Անթիլիաս
Նոր կեանք Գլենդել
Նոր կեանք Նոր Նախիջևան
Նոր կյանք Բուքրեշ
Նոր Հայաստան Գլենդել
Նոր հասկեր Թեհրան
Նոր հորիզոն Ուփսալա
Նոր Ջուղա Նոր Ջուղա
Նոր Սեբաստիա Նյու Յորք
Նոր քայլ Երևան
Նոր օր Փասադենա
Նորաթերթ Երևան
Նորակնունք Մոնրեալ
Նորաշեն Թբիլիսի
Նորաշեն Լիոն
Նորք Երևան
Նորք Երևան
Շ
Շիրակ Բեյրութ
Շնորհալի Ժնև
Շողակաթ Ստամբուլ
Շողակն Արարատյան Երևան
Շողք=Shoghk Լոնդոն
Շրջադարձ Երևան
Ո
Ոստան Կ․ Պոլիս
Որագիր ՀՍԽՀ Հնությունների պահպանության կոմիտեի Երևան
Պ
Պատմաբանասիրական հանդես Երևան
Պայքար Ուոթերթաուն
Պայքար։ Ամսագիր Ուոթերթաուն
Պայքար։ Եռամսեայ հանդէս Ուոթերթաուն
Պառլամենտ Երևան
Պատգամաբեր Գյումրի
Պատմություն և մշակույթ Երևան
Պարբերաթերթ Հալեպ
Ջ
Ջահ Երևան
Ջահ Լուսաւորչի Նիւ Եորք
Ջահակիր Դետրոյթ
Ջահակիր Կահիրե
Ջահուկյանական ընթերցումներ Երևան
Ջանասէր Բեյրութ
Ռ
Ռոմանական բանասիրության հանդես Երևան
Ս
Ս․ Թադէոս Ամման
Սիոն Երուսաղեմ
Սիփան Բեյրութ
Սիփան Սան Պաուլո
Սյունիք Գորիս
Սյունյաց երկիր Երևան
Սովետական արվեստ Երևան
Սովետական գրականություն Երևան
Սովետական Հայաստան Երևան
Սովետական մանկավարժ Երևան
Սրբոց Նահատակաց ազգային վարժարան=Holy Martyrs Armenian day school Նյու Յորք
Սուրբ եկեղեցի Քվեբեկ
Սուրբ Փրկիչ Ստամբուլ
Սփիւռք Պէյրութ
Վ
Վազգենյան դպրանոց Սևան
Վանեվան Մարտունի
Վասն արդարության Երևան
Վարագ Բեյրութ, Բըրբենք, Ֆրեզնո
Վարդաձոր Երևան
Վարդանանք Երևան
Վարձք Երևան
Վերածնված Հայաստան Երևան
Վէմ Երևան
Վէմ Փարիզ
Վրաստան Թբիլիսի
Տ
Տաթև Էջմիածին
Տաճար Բոստոն
Տարազ Թիֆլիս
Տեղեկագիր․ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցություն․ Հայաստան Երևան
Տեղեկագիր ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի Հայկական ֆիլիալի Երևան
Տեղեկագիր ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների համագումարի և ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի Մոսկվա
Տեղեկագիր․ «Հայք» հաստատութիւն։ Վերահրատարակութիւն Երևան
Տեղեկագիր ՀԽՍՀ Գիտության յեվ արվեստի ինստիտուտի Երևան
Տեղեկագիր ՀԽՍՀ Պատմության յեվ գրականության ինստիտուտի Երևան
Տեղեկագիր ՀՍՍՌ ԳԱ։ Հասարակական գիտություններ Երևան
Տեղեկագիր․ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Վաղարշապատ
Տեղեկատու Կահիրե
Տեղեկատու Նյու Յորք
Տեղեկատու Լիբանանի ազգային առաջնորդարանի Բեյրութ
Տեղեկատու։ Լոս Անջելեսի իրանահայ միութիւն Գլենդել
Տեղեկատու հայ ծերանոցի Հալէպ
Տեղեկատու ՔԱՀԼ-ի Բեյրութ
Տեսակետ Երևան
Տեսակետ ՄԻԺԻ Երևան
Տնտեսագետ Երևան
Տպագրության տարեգիր Երևան
Տուրիզմ Երևան
Ց
Ցեղակրոն Երևան
Ցեղասպանագիտական հանդես Երևան
ՈՒ
Ուխտ Արարատի Երևան
Ուսանողների գիտական աշխատությունների ժողովածու Երևան
Ուսումնարան։ Դպրոցական ամսագիր Պլովդիվ
Փ
Փակ դռների ետևում Երևան
Փարսիան Երևան
Փարոս Սիդնեյ
Փարոս=Paros Khartoum-Sudan
Փարոս Ֆրեզնո
Փիւնիկ Ատտիս Ապապա
Փորձ Թիֆլիս
Ք
Քրիստոնյա Հայաստան Երևան
Քուլիս Ստամբուլ
Օ
Օշական։ Պարբերաթերթ Հալեպ
Օշական։ Լրատու Հալեպ
Օրեր Պրահա
C
C. E. R. A. Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակի լրատու Երևան
M
Megapolis Երևան
N
Newmag Երևան