«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Автор - Publisher Published In Publication Date` 1965 Pages 271
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1967 Pages 431
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1971 Pages 547
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1972 Pages 82
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1974 Pages 246
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1979 Pages 344
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1979 Pages 444
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1982 Pages 603
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1982 Pages 684
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1985 Pages 107
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1985 Pages 336
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1986 Pages 320