«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Автор - Publisher Published In Publication Date` 1989 Pages 111
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1989 Pages 163
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1991 Pages 111
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1991 Pages 189
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1991 Pages 142
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1992 Pages 354
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1992 Pages 36
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1993 Pages 135
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1994 Pages 271
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1995 Pages 235
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1996 Pages 534
Автор - Publisher Published In Publication Date` 1996 Pages 496