2008 Download

Աղբյուր բացյալ, (ավետարանական առակների մեկնություն), Ս. Գրքի մեկնություններ Դ
Author - Բերդումյան Պետրոս արքեպիսկոպոս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 352