2023

Մարդն Աստծո առաջ ։ Աղոթքի նշանակությունը քրիստոնյայի համար
Մարդն Աստծո առաջ ։ Աղոթքի նշանակությունը քրիստոնյայի համար
Author - Publisher Published In Publication Date` 2023 Pages 69
Թուղթ ընդհանրական։ Նամականի․ ԺԲ դար։ Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցություններ
Թուղթ ընդհանրական։ Նամականի․ ԺԲ դար։ Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցություններ
Author - Publisher Published In Publication Date` 2023 Pages 428
Մյուռոնօրհնությունը Հայոց եկեղեցում ։ Ծիսապատմական քննություն
Մյուռոնօրհնությունը Հայոց եկեղեցում ։ Ծիսապատմական քննություն
Author - Publisher Published In Publication Date` 2023 Pages 191
Արցախի քրիստոնեական ժառանգության ոչնչացման և բռնյուրացման ադրբեջանական քաղաքականությունը
Արցախի քրիստոնեական ժառանգության ոչնչացման և բռնյուրացման ադրբեջանական քաղաքականությունը
Author - Publisher Published In Publication Date` 2023 Pages
Ցուցակ կաթողիկոսական դիւանի Մաշտոցի անուան Մատենադարանի արխիւի, հտ․ Ա, վաւերագիրք 1-413, թղթապանակք 1-7
Ցուցակ կաթողիկոսական դիւանի Մաշտոցի անուան Մատենադարանի արխիւի, հտ․ Ա, վաւերագիրք 1-413, թղթապանակք 1-7
Author - Publisher Published In Publication Date` 2023 Pages