2009 Download

Երկերի ժողովածու, Արարատի ժառանգություն Ա
Author - Մխիթարեանց Աբել արքեպիսկոպոս, Աշխտ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 414