FROM INDEPENDENCE TO INDEPENDENCE

Կօօպերացիայի տեսականն ու գործնականը
Կօօպերացիայի տեսականն ու գործնականը
Author - Շապիրօ Ի. Ա Publisher Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1919 Pages 86
Կանոնադրութիւն հանքային, շինարարական, առևտրա-արդիւնաբերական և գիւղատնտեսական ակցիօներական ընկերութեան Հայաստանում /կրկնօրինակ/
Կանոնադրութիւն հանքային, շինարարական, առևտրա-արդիւնաբերական և գիւղատնտեսական ակցիօներական ընկերութեան Հայաստանում /կրկնօրինակ/
Author - Publisher Ելեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1919 Pages 28
Թեթեւ հրետանու կօմանդներ: (Հետեւակի, հրանօթի եւ մարտկոցի վարժութիւններ)  /լուսատիպ վերատպություն/
Թեթեւ հրետանու կօմանդներ: (Հետեւակի, հրանօթի եւ մարտկոցի վարժութիւններ) /լուսատիպ վերատպություն/
Author - Publisher Ելեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Published In Էջմիածին Publication Date` 1919 Pages 40
Յաւիտենական հէքիաթներ
Յաւիտենական հէքիաթներ
Author - Թորոսեան Սահակ Publisher տպ. Մայր Աթոռոյ Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1919 շապիկին՝1920 Pages 103
Մ. Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբանական կանոնադրութիւն
Մ. Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբանական կանոնադրութիւն
Author - Publisher Էլեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1920 Pages 16
Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից. Ի պէտս վարժարանաց. Շրջան առաջին. Գ   տպագրություն
Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից. Ի պէտս վարժարանաց. Շրջան առաջին. Գ տպագրություն
Author - Կոստանեանց Կարապետ Publisher Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1920 Pages 28
Մաղթանք վասն Հանրապետութեան Հայաստան աշխարհի
Մաղթանք վասն Հանրապետութեան Հայաստան աշխարհի
Author - Publisher Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1920 Pages 5
Խրիմեան Հայրիկ: Ծննդեան հարիւրամեակի առթիւ 1820-1920
Խրիմեան Հայրիկ: Ծննդեան հարիւրամեակի առթիւ 1820-1920
Author - ԱճԷմեան Հայկ Publisher Ս. Էջմիածին Published In տպ. Մայր Աթոռոյ Publication Date` 1920 Pages 23
Օրացոյց 1921 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4414-4415 եւ տօմարական թուականին ՌՅՀ-Ա-1370-1
Օրացոյց 1921 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4414-4415 եւ տօմարական թուականին ՌՅՀ-Ա-1370-1
Author - Publisher տպ. Մ. Աթ. Ս. Էջմիածնի Published In Վաղարշապատ Publication Date` 1920 Pages 203
Թեթեւ հրետազօրի շարքի կանոնագիրք: Մարտկոցի վարժութիւն (հայ-ռուս բառացուցակով)
Թեթեւ հրետազօրի շարքի կանոնագիրք: Մարտկոցի վարժութիւն (հայ-ռուս բառացուցակով)
Author - Publisher տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի Published In Էջմիածին Publication Date` 1920 Pages 116
Կանոնագիր Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերութիւն
Կանոնագիր Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերութիւն
Author - Publisher տպ. Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի Published In Վաղարշապատ Publication Date` 1920 Pages 48
Վերջին աղջիկ
Վերջին աղջիկ
Author - Քեալաշյան Գ. Publisher տպ. Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի Published In Էջմիածին Publication Date` 1920 Pages 16