FROM INDEPENDENCE TO INDEPENDENCE

Սարդարապատ Բաշ-Ապարան Ղարաքիլիսա: 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը
Սարդարապատ Բաշ-Ապարան Ղարաքիլիսա: 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը
Author - Publisher Published In Երևան Publication Date` 1998 Pages 239
Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին առաջին հանրապետության շրջանում (1918-1920թթ.)
Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին առաջին հանրապետության շրջանում (1918-1920թթ.)
Author - Publisher Published In Երևան Publication Date` 1998 Pages 137
Նամականի: Մահուան ութսունամեակին առթիւ
Նամականի: Մահուան ութսունամեակին առթիւ
Author - Ռոստոմ Publisher Տասնապետեան Հ. Published In Պէյրութ Publication Date` 1999 Pages 669
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորները (1919-1999թթ.)
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորները (1919-1999թթ.)
Author - Publisher Ղարիբջանյան Լ. Published In Երևան Publication Date` 1999 Pages 139
Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության: Գիրք Ե, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Առաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920թթ.)
Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության: Գիրք Ե, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Առաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920թթ.)
Author - Publisher Բեհբուդյան Սանդրո Published In Երևան Publication Date` 1999 Pages 562
Ազգամիջյան կռիվները Երևանի նահանգում 1918թ.
Ազգամիջյան կռիվները Երևանի նահանգում 1918թ.
Author - Զոհրաբյան Է. Ս. Publisher Published In Երևան Publication Date` 2000 Pages 145
Շուշի բերդաքաղաքը (պատմությունը մինչև 1920թ.)
Շուշի բերդաքաղաքը (պատմությունը մինչև 1920թ.)
Author - Կարապետյան Բակուր Publisher Published In Երևան Publication Date` 2000 Pages 349
Նախիջեւանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում. (գիտաժողովի նյութեր)
Նախիջեւանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում. (գիտաժողովի նյութեր)
Author - Publisher Համբարձումյան Ռաֆայել Published In Երեւան Publication Date` 2001 Pages 200
Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները». 1918թ. դեկտեմբեր –  1920 թ. ապրիլ
Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները». 1918թ. դեկտեմբեր – 1920 թ. ապրիլ
Author - Զոհրաբյան Է. Ս. Publisher Published In Երևան Publication Date` 2002 Pages 266
 Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին
Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին
Author - Խուրշուդյան Լենդրուշ Publisher Published In Երևան Publication Date` 2002 Pages 315
Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1921թթ.
Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1921թթ.
Author - Սարդարյան Կտրիճ Publisher Published In Երևան Publication Date` 2002 Pages 223
Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին
Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին
Author - Հարությունյան Կլիմենտ Publisher Published In Երևան Publication Date` 2002 Pages 271