2007 Download

Հա­յե­լի վա­րուց, Հոգ­ևոր ըն­թեր­ցում­ներ Դ
Author - Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2007 Pages 116

Վերնագիր` ­Հա­յե­լի վա­րուց, Հոգ­ևոր ըն­թեր­ցում­ներ Դ

Թրգմանիչ՝ Ի­սա­հակ աբղ. (այժմ՝ վրդ.) ­Պո­ղոս­յան, ­Ռու­բեն աբղ. (այժմ՝ վրդ.) Զարգարյան

Խմբագիր՝ Ք­նա­րիկ ­Տեր-Դավթ­յան

Հրատարակության վայրը՝ Ս. Էջմիածին

Էջ` 116