2007 Download

Ինչու են քրիստոնյաները տոնում կիրակին ոչ թե շաբաթը
Author - Ինոկենտի Եպիսկոպոս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2007 Pages 134