2009 Download

Ахпатский монастырь (ալբոմ, ռուսերեն), Հայաստանի վանքերը
Author - Կազմ.` Գառնիկ Շախկյան, Լուսանկարները` Հրայր Բազեի, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի, Թրգմ.՝ Խ. Դիլանյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 79