2009 Download

Մի մեծի կյանքը, (ս. Բարսեղ Մեծ), վարքագրական վեպ
Author - Պապադոպուլոս Ստիլիանոս, Հունարենից թրգմ.՝ Սիմոն Կրկյաշարյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 400