2009 Download

Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանց
Author - Կաբաղյան Զարեհ վարդապետ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 262