2009 Download

Ճառեր Բ, Ընդհանուր եկեղեցու հայրեր Զ
Author - Ս. Հովհան Ոսկեբերան, Գրբ. թրգմ.՝ Մարթա Արաբյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 334