2009 Download

Ճառերի ընտրանի, Բ., վերանայված հրատարակություն,Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ
Author - Ս. Հովհան Ոսկեբերան, Ռուս. թրգմ.՝ Թ. Խաչատրյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 223