shape
«ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿԱՆ»

«ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿԱՆ»

«ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿԱՆ»

«Արարատ» ամսագրի հիմնադրման 150-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ս. Էջմիածին, դեկտեմբերի 19, 2018 թ. 

 

Գիտաժողովի հայտարարություն

 

Ծրագիր

 

Գիտական հոդվածների ժողովածու