shape
Գիտհաստատություններ

 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

Մատենադարան

 www.matenadaran.am

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան

www.sci.am  

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

www.academhistory.am

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

www.genocide-museum.am

ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ

www.armin.am

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

www.language.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

www.litinst.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ

www.arts.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ագգագրության ինստիտուտ

www.iae.am

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

www.orient.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

www.ipsol.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

www.economics.sci.am

 ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն

www.shirakcenter.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության զարգացման հիմնադրամ»

www.sdfund.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն

www.isec.am

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

www.math.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

www.mechins.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

www.iiap.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Վ.Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղաֆիզիկական աստղադիտարան

www.bao.am

ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

www.irphe.am

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

www.iapp.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

www.ipr.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ «ԻԿՐԱՆԵՏ» կենտրոն միջազգային կազմակերպություն

www.icranet.org

ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

www.cens.am

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ

www.aab.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ

www.botany.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն

www.armbiotech.am

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

www.molbiol.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

www.physiol.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

www.sczhe.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

www.stcopc.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

www.chph.sci.am

ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

www.geology.am

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

www.iges.am