shape

Լուրեր

Հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ ցուցադրված արժեքավոր գրքերը Մատենադարանում
Հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ ցուցադրված արժեքավոր գրքերը Մատենադարանում
 • 15 07 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում և մայրաքաղաք Երևանի գիտակրթական հաստատություններում օրերս կազմակերպվում էին Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Ռումինիայի Հայոց թեմի հիմնադրման 620-ամյա հոբելյանին նվիրված հանդիսություններ, ցուցադրություններ ու գրքերի շնորհանդեսներ:

  Ռումինիայի Հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանին է նվիրել հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ ցուցադրված սույն արժեքավոր գրքերը՝

  Armenian Treasures in Romania.-Bucuresti, 2020.-406 p.

  «Քրիստոնյա Հայաստան»-ի թվային տարբերակն ամբողջությամբ հասանելի է
  «Քրիստոնյա Հայաստան»-ի թվային տարբերակն ամբողջությամբ հասանելի է
 • 14 07 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի և ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի հերթական համագործակցության շրջանակում իրականացվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնաթերթ «Քրիստոնյա Հայաստան» կրոնական, մշակութային, լրատվական երկշաբաթաթերթի՝ 1997-2012թթ. բոլոր համարների թվայնացման գործընթացը:

  Վերոնշյալ տարեթվերի համարների թվային տարբերակները բացակայում էին բոլոր էլեկտրոնային շտեմարաններից: Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի լավագույն գործընկեր գրադարանի տնօրենության՝ մասնավորապես տիար Տիգրան Զարգարայանի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, այժմ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնաթերթը, հիմնադրման օրվանից մինչ օրս տպագրվող համարներով ներառյալ, հասանելի է մեր ընթերցողներին:

  Հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը և հավատացած ենք, որ տարիների արդյունավետ համագործակցությունը կլինի շարունակական:

   

  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի պաշտոնական կայքի «Պաշտոնաթերթեր» բաժին 

   

  ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի շտեմարան

  Արժեքավոր նվեր
  Արժեքավոր նվեր
 • 13 07 2022
 • Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը և պատմական գիտությունների թեկնածու Նժդեհ Երանյանը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանին են նվիրել համահեղինակությամբ տպագրած «Արցախի կոթողային մշակույթը» գիրքը:

   Սույն գիրքը հրատարակվել է ՀԲԸՄ-ի Արցախյան թեմաներով հետազոտությունների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում, որի նպատակն է հետազոտությունների միջոցով հանրությանն իրազեկել Արցախի պատմության, մշակույթի և առկա խնդիրների մասին։

  Եռալեզու գրքում պատմա-աղբյուրագիտական, ճարտարապետական, պատկերագրական և իմաստաբանական քննությամբ ներկայացվում է Արցախի կոթողային մշակույթը՝ ներառելով հին, անտիկ, վաղքրիստոնեական կոթողները, խաչքարերն ու տապանաքարերը:

   

  Համալրում համագործակցության շրջանակում․․․
  Համալրում համագործակցության շրջանակում․․․
 • 13 07 2022
 •  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանը տարիենր շարունակ համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ Միքայել Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի հետ:

  Հերթական անգամ ՀՀ ԳԱԱ Միքայել Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտը Մայր Աթոռի Մատենադարանին է նվիրել ավելի քան երկու տասնյակ մասնագիտական գրակաություն:

   

  Նոր համալրում…
  Նոր համալրում…
 • 12 07 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի հավաքածուն հարստացավ նոր գրականությամբ:

  Տեր և տիկին Ռոլանդ Ավետիսյանն ու Ջավահիր Մխիթարյանը Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանին նվիրել են իրենց հեղինակած գրքերից՝

   Ավետիսյան Ռոլանդ - Րաֆֆին և արևելահայ աշխարհաբարը 19-րդ դարի 70-80-ական թվականներին.-Երևան, 2005.-262 էջ:

   Ավետիսյան Ռոլանդ – Քերականական հոմանիշությունը ժամանակակից հայերենում: Ուսումնական ձեռնարկ.-Երևան, 1988.-122 էջ:

  Ավետիսյան Ռոլանդ – Հայերենի կրկնակ բաղաձայնավոր բառերի ուղղագրական բառարան.-Երևան, 1994.-52 էջ:

   

  Համալրումը շարունակվում է
  Համալրումը շարունակվում է
 • 12 07 2022
 • Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանում արդեն հասանելի է Պետրոս Թորոսյանի և Անդրանիկ Տագեսյանի աշխատասիրությամբ տպագրված Վահան Թեքեյանի «Արեւի խմբագրականներ (1915-1945)» հոդվածների ժողովածուն։ Գիրքը տպագրվել է Բեյրութում` Թեքեյան մշակութային միության հիմնադիր մարմնի և Ամերիկայի ու Կանադայի կենտրոնական վարչության ջանքերով։

  Ժողովածուն ներառում է հայ մեծանուն գրող Վահան Թեքեյանի՝ Կահիրեի «Արեւ» օրաթերթում տպագրված խմբագրականները, որոնք արտացոլում են նրա տեսակետները, հայացքները ազգային, հասարակական, պատմական, բանասիրական մի շարք երևույթների վերաբերյալ։

   

  Նոր համալրում…
  Նոր համալրում…
 • 12 07 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի հավաքածուն հարստացավ ևս մեկ գրքով:

  Հովհաննես Խորիկյանը Ս․ Էջմիածնի Մատենադարանին է նվիրել իր հեղինակած «Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը» գիրքը, որը նվիրված է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտակ Մովսիսյանի լուսավոր հիշատակին:

  Նոր համալրում…
  Նոր համալրում…
 • 12 07 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի հավաքածուն հարստացավ ևս մեկ գրքով:

  ԱրմԷնակ Հարմանտարյեանը Ս․ Էջմիածնի Մատենադարանին է նվիրել «Իմ կուսակցութիւնը իմ երկիրն է - Կարօ Քահքէճեան» գիրքը:

  Սույն գիրքն արդեն հասնաելի է Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի ընթերցողներին:

  Եվս մեկ արժեքավոր համալրում․․․
  Եվս մեկ արժեքավոր համալրում․․․
 • 08 07 2022
 • Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի համալրման գործընթացը շարունակական է։ Այս անգամ նվիրատուն եգիպտահայ ազգային, հասարակական, գրական գործիչ, Կահիրեի թեմական ժողովի անդամ Սուրեն Բայրամյանն է, ով Ս․ Էջմիածնի Մատենադարանին փոխանցեց իր հերթական ուսումնասիրությունը՝ «Հայկական համայնքային կառոյցները Եգիպտոսի մէջ» (Կահիրե, 2017թ․) վերնագրով։

  Եվս մեկ համալրում
  Եվս մեկ համալրում
 • 04 07 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի ծիսագիտական գրականությունը հարստացավ ևս մեկ գրքով:

  Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արք․ Ալեմեզյանը Ս․ Էջմիածնի Մատենադարանին է նվիրել «Քրիստոնէական Աստուածպաշտութիւն եւ Հայ Առաքելական եկեղեցվոյ Սուրբ Պատարագը (Պիքֆայա-Լիբանան, 2012)» գիրքը, որին կցված է նաև ձայնասկավառակ:

   ԳՊՀ 25-րդ հանրապետական գիտաժողով
  ԳՊՀ 25-րդ հանրապետական գիտաժողով
 • 03 07 2022
 • Այսօր առցանց ձևաչափով անցկացվեց Գավառի պետական համալսարանի հիմնադիր ռեկտոր, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ, Գավառի պատվավոր քաղաքացի Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված ԳՊՀ 25-րդ հանրապետական գիտաժողովը։ 

  Տեղի ունեցավ «Տնտեսակետ» գրքի շնորհանդեսը
  Տեղի ունեցավ «Տնտեսակետ» գրքի շնորհանդեսը
 • 30 06 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի փոխտնօրեն Պապին Մուրադյանը մասնակցեց Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Ագեան սրահում կայացած “Common Sense Economics” գրքի հայերեն տարբերակի՝ «Տնտեսակետ. Անձնական բարեկեցության և երկրի բարգավաճման բանաձևը» գրքի շնորհանդեսին: Միջոցառումը կազմակերպվել է Վարքագծային որոշումների կենտրոնի հետ համատեղ: