shape
«Քրիստոնյա Հայաստան»

«Քրիստոնյա Հայաստան»

 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնաթերթն է։ Լույս է տեսնում
1997 թվականից առ այսօր։ Ունի կրոնական, հայագիտական, պատմա-բանասիրական ուղղվածություն։

Գլխավոր խմբագիր՝ 
Երկշաբաթաթերթը լուսաբանում է Մայր Աթոռի, Հայաստանի և Սփյուռքի թեմերի եկեղեցական կյանքը,
Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու նշանակալի իրադարձությունները, հայ ժողովրդի պատմությանն առնչվող
կարևոր դրվագները։ Թերթի պատմաբանասիրական նյութերն արտացոլում են հայ գրականության և մշակույթի
ձեռքբերումները։

 

«Քրիստոնյա Հայաստան» - կարդալ առցանց:

 

«Քրիստոնյա Հայաստան» - Համահայկական թվանշային գրադարան:

 

«Քրիստոնյա Հայաստան»- ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի շտեմարան: