shape
Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան

Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան

 

«Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարանը պարունակում է 1070 հոդված, 12 քարտեզ, մոտ 700 գունավոր և սև-սպիտակ պատկերազարդում: Ներդիրներով են տրված գունավոր պատկերազարդումները (16 ներդիր) և քարտեզները (1 ներդիր): Գունավոր պատկերազարդում ունեցող հոդվածի վերջում (գրականության կամ երկերի ցանկից առաջ, եթե դրանք կան) նշված է հոդվածի պատկերի առկայությունը ներդիրում:

Օրինակ, պատկերազարդումը տես ներդիր IV-ում, 4.1, 2-րդ (3–5-րդ) պատկերը (պատկերները). նշանակում է տվյալ պատկերը գտնվում է IV ներդիրի 4.1 էջի 2-րդ (3–5-րդ) համարի (համարների) տակ:

Հանրագիտարանում Աստվածաշնչից վկայությունները և սուրբգրային տեղիների համարները հիմնականում մեջբերված են Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 1994-ի հրատարակությունից:

 

«Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան - կարդալ առցանց: