shape

Միջազգային

 

 

«ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ. ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ»
«ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ. ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ»

Միջազգային համաժողով

(Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան, 9-10 հոկտեմբերի, 2019 թ.)

 

Գիտաժողովի հայտարարություն

Ծրագիր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 

 

Մայիսյան հերոսամարտերի և Հայաստանի Առաջին

Հանրապետության 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան, 22 մայիսի, 2018 թ.

Ծրագիր

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 350-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 350-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 

«ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀՈԼՈՎՈՒՅԹՈՒՄ» ԽՈՐԱԳԻՐԸ ԿՐՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 350-ԱՄՅԱԿԻՆ

Ս. Էջմիածին, հոկտեմբերի 6-8-ը, 2016 թ.

 

Գիտաժողովի հայտարարություն

 

Մասնակցության հայտ

 

Ծրագիր

 

Գիտական հոդվածների ժողովածու

 

«Սուրբ գրքի հայերեն թարգմանությունն ու հրատարակությունը պատմության հոլովույթում» խորագիրը կրող միջազգային գիտաժողով` նվիրված Աստվածաշնչի հայերեն տպագրության 350-ամյակին 

(«Էջմիածին», 2016, Ժ, էջ 134-137)

 

«ԵԿԵՂԵՑԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՀԱՅԱՑՔ ՆԵՐՍԻՑ ԵՎ ԴՐՍԻՑ».

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Ս. Էջմիածին, մայիսի 27-29-ը, 2015 թ.

 

«Եկեղեցի եւ պետություն Կիլիկյան Հայաստանում. հայացք ներսից եւ դրսից». միջազգային գիտաժողով

(«Էջմիածին», 2015, Ե, էջ 98-101)