2008

Հայ Վանորայք, Հայրենագիտական Ա
Հայ Վանորայք, Հայրենագիտական Ա
Հեղինակ - Պալեան Տրդատ եպիսկոպոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 464
Հայաստանեայցս առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ պատմութիւն, Հայ եկեղեցու պատմություն Ա., Բ. հրատ
Հայաստանեայցս առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ պատմութիւն, Հայ եկեղեցու պատմություն Ա., Բ. հրատ
Հեղինակ - Մովսիսեան Յուսիկ վարդապետ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 431
Հայոց Վարք սրբոց. վրացական խմբագրություն, Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ Բ
Հայոց Վարք սրբոց. վրացական խմբագրություն, Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ Բ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 119
Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ և Սիս ու Աղթամար, Բ. հրատարակություն, Հայ եկեղեցու պատմություն Բ.
Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ և Սիս ու Աղթամար, Բ. հրատարակություն, Հայ եկեղեցու պատմություն Բ.
Հեղինակ - Իզմիրլեան Մատթէոս եպիսկոպոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 431
Հիվանդաց աղոթագիրք
Հիվանդաց աղոթագիրք
Հեղինակ - Համբարձումյան Թաթուլ սրկ. (այժմ՝ Գարեգին վարդապետ) Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 58
Ձմռան երազ
Ձմռան երազ
Հեղինակ - Պողոսյան Իսահակ աբեղա Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 180
Ճառեր, Հայ եկեղեցու հայրեր Զ
Ճառեր, Հայ եկեղեցու հայրեր Զ
Հեղինակ - Սուրբ Հովհան Մանդակունի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 284
Ճառք նշխարք ի մեկնութեանց Ս. Գրոց, Եկեղեցական մատենագրություն Ա., գրբ. բնագիրը
Ճառք նշխարք ի մեկնութեանց Ս. Գրոց, Եկեղեցական մատենագրություն Ա., գրբ. բնագիրը
Հեղինակ - Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 480
Ճշմարտախոս քրիստոնյան
Ճշմարտախոս քրիստոնյան
Հեղինակ - Հակոբյան Հովսեփ քահանա Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 160
Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթա, Տոնախոական Ա., Գ. հրատ
Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթա, Տոնախոական Ա., Գ. հրատ
Հեղինակ - Գալուստյան Շնորհք պատրիարք Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 216
Մեկնութիւն մարգարէութեանն Եսայեայ, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԵ.
Մեկնութիւն մարգարէութեանն Եսայեայ, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԵ.
Հեղինակ - Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 216
Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի
Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի
Հեղինակ - Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 300