2010

Ավետարանների գործող անձինք, բառարան
Ավետարանների գործող անձինք, բառարան
Հեղինակ - Ռուբեն աբեղա Զարգարյան, Շահե աբեղա Անանյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 175
Ավետարանների գրպանի բառարան (Նոր Կտակարանի հունարեն գրաբար)
Ավետարանների գրպանի բառարան (Նոր Կտակարանի հունարեն գրաբար)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 176
Հատընտիր պաշտոնականք, 1999-2009 թթ
Հատընտիր պաշտոնականք, 1999-2009 թթ
Հեղինակ - Գարեգին Բ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 569
Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս
Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 111
Երկու ուխտավոր, մաս Գ
Երկու ուխտավոր, մաս Գ
Հեղինակ - Սահակ վրդ. Մաշալյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 214
Երկու ուխտավոր, վեպ եռամասնյա
Երկու ուխտավոր, վեպ եռամասնյա
Հեղինակ - Սահակ եպս. Մաշալյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 367
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Գ. Մարտ
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Գ. Մարտ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 356
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Ե. Մայիս
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Ե. Մայիս
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 304
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Ը. Աւգոստոս
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Ը. Աւգոստոս
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 368
Համաբարբառ Յասմաւուրք, Թ., Սեպտեմբեր
Համաբարբառ Յասմաւուրք, Թ., Սեպտեմբեր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 423
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Ժ., Հոկտեմբեր
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Ժ., Հոկտեմբեր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 400
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, ԺԲ., Դեկտեմբեր
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, ԺԲ., Դեկտեմբեր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 392