2011 Բեռնել

Համաբարբառ Յայսմաւուրք, ԺԱ. Նոյեմբեր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2011 Էջ 384